Dr. Mohamed Tarrous

Dr. Mohamed Tarrous

ورقة عن د. محمد طروس د. محمد طروس، دكتور دولة في الآداب، شعبة اللسانيات وسميولوجيا السينما، وأستاذ للخطاب السمعي البصري. متخصص في المعالجة الدرامية للسيناريوهات، وفي تحليل الخطاب الفيلمي. إنتاجاته